Testi i shpejtë i kombinuar i antigjenit të gripit A/B+COVID-19