ब्रुसेलोसिस (ब्रुसेला) IgG/IgM परीक्षण

हामीलाई आफ्नो सन्देश पठाउनुहोस्:

यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्