Tải xuống dưới dạng PDF

  • Bộ phát hiện RT-PCR thời gian thực SARS-CoV-2
  • covid 19 Antigen-Testkassette (Einzelverpackung)
  • CE của Hộp thử nghiệm kháng nguyên COVID-19
  • CE của Hộp giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 IgG IgM (Vàng keo)
  • CE của Bộ phát hiện SARS-CoV-2RT-qPCR
  • Sách giới thiệu mới Testsealabs_2020
  • Bộ chèn gói Kiểm tra kháng nguyên COVID-19 Tự kiểm tra Cassette

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi