Tham quan nhà máy

Sản phẩm của chúng tôi được nhiều người dùng trong và ngoài nước chấp nhận.

Sản phẩm của chúng tôi được nhiều người dùng trong và ngoài nước chấp nhận. Ngoài ra, chúng tôi thiết lập mối quan hệ kinh doanh tốt với nhiều trường đại học trong nước và các doanh nghiệp sản xuất chẩn đoán in vitro, ngay cả với Đông Nam Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và các quốc gia khác.

Testsea có một nhóm nghiên cứu và phát triển

Testsea có một nhóm nghiên cứu và phát triển được dẫn dắt bởi các bác sĩ và thạc sĩ với các công nhân chuyên nghiệp và cơ sở vật chất tốt. Năng lực sản xuất của kháng nguyên tái tổ hợp đã đạt 18g / tháng.

Chính trực, Chất lượng, Trách nhiệm

Testsea theo đuổi khái niệm "liêm chính, chất lượng, trách nhiệm" và tuân thủ chất lượng, mục đích phục vụ xã hội và không ngừng phát triển các tài liệu chẩn đoán chất lượng cao mới.

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi