Urządzenie zawierające wiele leków w płynie doustnym (ślina)