Protecting lives with our diagnostic and preventative solutions

Global saglygy goraýyş önümçiligi

Kesel anyklaýyş we öňüni alyş çözgütlerimiz bilen durmuşy goramak

Sagdyn durmuş, keselden halas bolmak, jemgyýetde uzak wagtlap arzuw edilýän arzuwdyr. Peoplehli adamlar üçin durmuşy we saglygy söýmegiň esasy ýörelgelerinden ugur alyp, Testsea lukmançylyk anyklaýyş pudagynyň gözleglerine, ösüşine we hilini ýokarlandyrmaga bagyşlandy. Diagnostika tehnologiýasyny ösdürmek arkaly, Testsea korona wirusyna we bütin dünýäde saglyga howp salýan beýleki kesellere garşy göreşmek üçin ajaýyp hilli önümleri üstünlikli söwda etdi.
Has giňişleýin öwreniň +
Our Technologies

Tehnologiýalarymyz

Iň ösen tehnologiýa platformasy - immunologiki kesgitleme platformasy, molekulýar biologiýany kesgitlemek platformasy, belok ýadrosyny barlamak platformasy - Ulanmak aňsat, nusgany gaýtadan işlemek ýa-da netijäni okamak üçin zerur enjam ýok - ýokanç keseli ýüze çykarmak, neşe serişdesini ulanmak ýaly giň gerim ... we ş.m.
Has giňişleýin öwreniň +
Testsealabs COVID-19 Antigen Test

Testsealabs COVID-19 Antigen synagy

2019-njy ýylyň ahyryndan bäri dünýä SARS-CoV-2 sebäpli dörän görlüp-eşidilmedik global COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşýär. Testsea, covid-19-yň gözegçiligini çaltlaşdyrmak üçin covid-19 antigen synagyny üstünlikli ösdürýär. Testsealabs covid-19 antigen synagy
Has giňişleýin öwreniň +

- Halkara derejesinde tassyklanan synag toplumlary (CE 1434 belgisi bilen tassyklanan, Europeanewropa Bileleşiginde görkezilýär: COVID-19 çalt antigen synaglarynyň umumy sanawy we Awstraliýa Terapewtika Harytlary Dolandyryşy tarapyndan tassyklandy ... ect)
- Köpçülik üçin çalt synag (synaglar COVID-19 üçin özüňizi barlamagyň iň ýönekeý, iň çalt we tygşytly usullaryndan biridir. Şeýle hem hökümetler we häkimiýetler ilaty köpçülikleýin synag etmegiň usuly hökmünde maslahat berýärler.)
- Howpsuz boluň we COVID-iň öňüni alyň (Synaglarymyz ideg we öýde öz-özüňi barlamak üçin oňat çözgütdir, Synaglar Alfa, Beta, Gamma, Kappa, Mu, Delta, ýaly birnäçe COVID-19 görnüşini hem tapyp biler. we Omicron.)

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.
Has giňişleýin öwreniň +