Topar görkezişi

Gözleg we gözleg topary

Gözlegçilerimiz önümi gowulandyrmak bilen birlikde täze önüm we tehnologiýa ösüşi üçin jogapkärdi.

Gözleg we barlag taslamasy immunologiki diagnozdan, biologiki diagnozdan, molekulýar diagnozdan we beýleki in vitro diagnozdan ybarat.Önümleriň hilini, duýgurlygyny we aýratynlygyny ýokarlandyrmaga we müşderiniň islegini kanagatlandyrmaga synanyşýarlar.

 • Immunologiýa anyklaýyş

  Immunologiýa anyklaýyş

 • biohimiki anyklaýyş

  biohimiki anyklaýyş

 • Molekulýar diagnostika

  Molekulýar diagnostika

 • önümiň täze ösüşi

  önümiň täze ösüşi

Önümçilik topary

Kompaniýanyň 56,000 inedördül metrden gowrak iş meýdany bar, şol sanda 8000 inedördül metrlik GMP 100,000 synp arassalaýyş ussahanasy, hemmesi ISO13485 we ISO9001 hil dolandyryş ulgamlaryna laýyklykda işleýär.

Doly awtomatlaşdyrylan gurnama liniýasynyň önümçilik tertibi, birnäçe prosesi real wagt gözden geçirmek bilen, önümiň durnukly hilini üpjün edýär we önümçilik kuwwatyny we netijeliligini hasam ýokarlandyrýar.

 • 00Çözgüt taýýarlamak
 • 02sepmek
 • 04Baglanyşyk
 • 06Kesmek we L aminasiýa
 • 08Embygnamak
 • 010ammar
 • 00Çözgüt taýýarlamak
  Çözgüt taýýarlamak
 • 02sepmek
  sepmek
 • 04Baglanyşyk
  Baglanyşyk
 • 06Kesmek we L aminasiýa
  Kesmek we L aminasiýa
 • 08Embygnamak
  Embygnamak
 • 010ammar
  ammar

Daşary ýurtlarda satuw

 • 2000+
  Müşderiler
 • 100+
  ýurtlary
 • 50+
  hasaba alnan ýurtlar
globalsale

gaplamak we daşamak

bukjasy
transport

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Näme üçin bizi saýlamaly? Näme üçin bizi saýlamaly?
  Testsea berk hil gözegçilik ulgamy bilen hemişe hilini birinji ýerde goýýar
 • Näme üçin bizi saýlamaly? Näme üçin bizi saýlamaly?
  Testsea, Hytaý Ylymlar akademiýasy we Zhejiang uniwersiteti bilen Önümçilik gözleg ulgamyny tamamlady
 • Näme üçin bizi saýlamaly? Näme üçin bizi saýlamaly?
  CE & TGA & ISO
  9001 & ISO13485
  şahadatnamalary
 • Näme üçin bizi saýlamaly? Näme üçin bizi saýlamaly?
  Testsea üstünlikli önüm bukjasyna eýe: 1000+ görnüşli 8 seriýaly önüm
 • Näme üçin bizi saýlamaly? Näme üçin bizi saýlamaly?
  Zawodyň göni üpjünçiligi Professional öndüriji
 • Näme üçin bizi saýlamaly? Näme üçin bizi saýlamaly?
  2000+ global müşderiler
 • Näme üçin bizi saýlamaly? Näme üçin bizi saýlamaly?
  OEM, ODM we Customized bar
 • Näme üçin bizi saýlamaly? Näme üçin bizi saýlamaly?
  Satuw hyzmatyndan soň çalt we hünärli

Biziň hyzmatymyz

önümçilik_ hyzmat

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň